Bảng Cập Nhật Firmware Cho Hilook 07/2020

Tên Thiết Bị Phiên Bản FirmWare Link Tải
DVR-204G-F1 DVR-K35_(HGH-E_F)_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build200422 Click  Tải Về
DVR-204G-F1 (S) Click  Tải Về
DVR-208G-F1 DVR-K56_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build200422 Click  Tải Về
DVR-208G-F1 (S) Click  Tải Về
DVR-216Q-K2 DVR-K71_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build_200422 Click  Tải Về
DVR-216U-K2 Click  Tải Về
DVR-216Q-K1 Click  Tải Về
DVR-208U-K1 Click  Tải Về
DVR-224Q-K2 Click  Tải Về
DVR-232Q-K2 Click  Tải Về
DVR-204Q-K1 (S) DVR-K72_HILOOKASIA-ML_STD_V4.30.110_Build_200422 Click  Tải Về
DVR-204U-K1 Click  Tải Về
DVR-208Q-K1 (S) Click  Tải Về
DVR-208Q-K2 Click  Tải Về

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.